Чум - нюки хот
Жилище кочевников

Жилище кочевников - чум – нюки хот.